6 szep 2016

Osztályfőnöki,munkaközösség-vezetői tevékenységek

Submitted by aranyosine

Melyek lehetnek ezek a tevékenységek (javaslat):

Osztályfőnök :

- napló vezetése, ellenőrzése /pedagógusok rendesen vezetik-e, a tanulók jegyei be vannak-e írva,a hiányzások vezetése megtörténik-e,/

- statisztikák elkészítése,

- az osztályban tanító pedagógusokkal konzultáció,

- kapcsolat a gyermekvédelemmel,

- konzultáció a szülővel /akár ofő fogadó óra/

- az ofő óra előkészítése,

- osztályrendezvény,kirándulások előkészítése,szervezése,

- tanulók ellenőrzőjének az ellenőrzése,

- továbbtanulással kapcsolatos feladatok (akit érint),

- konzultáció az intézmény vezetésével /pl. problémás tanuló, tanügyi kérdések, szabályozások/,

- családlátogatás,

Ezen kívül még lehetnek intézményi sajátos feladatok is.

Munkaközösség - vezetői tevékenységere javaslat:

- Havonta 1- 2-szer ülések. Ebben kollégák beszámolója a pedagógiai sikerekről, kudarcokról, hol tartanak most, tanácsadás ha szükséges, szakmai-módszertani ismeretekről tájékoztató /pl. ha valaki továbbképzésen volt, beszámolót tartott,egyéb más módszertani téma., stb/ a következő hónap feladatait (munkaterv szerint,a felelősök,segítők kiválasztása),

- munkaközösséget érintő iskolai rendezvények koordinálása, előkészítése,

- havonta egyszer (szükség esetén többször is) kibővített vezetőségi ülésen részvétel,

- ezekről írásos tájékoztató készítése a kollégák számára, ha szükséges (pl. mert sürgős és nincs a közeli időben mk.gyűlés)

- óra vagy foglalkozás látogatása , azok megbeszélése,

- tanmenetek ellenőrzése,

- pályázatok előkészítése, írása

- gyakornok ,mentor munkájának követése,akár ellenőrzése

- önértékelésben való részvétel

Ezen kívül még lehetnek intézményi sajátos feladatok is.

A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell ezeket.