28 már 2020

Óvodai beiratkozás

Submitted by aranyosine

Óvodai beiratkozás- OH oldala az OH oldaláról

Az OH által kiadott beiratkozási menetrend a jelen pillanatban fennálló rendkívüli helyzet miatt van, amúgy a 20/2012.EMMI 20.§ (1) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a fenntartó határozná meg, a beiratkozás lebonyolítását az óvoda végezné.

Szeretném kiegészíteni az OH tájékoztatóját kisebb magyarázókkal.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni (hanem pl. a szomszéd település óvodájába,vagy magánoviba) , akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével (hogy melyik körzethez tartozik a szülő azt a https://kir.hu/korzet oldalon tudja megnézni a szülő ) – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig (lentebb majd olvasható,hogy ezeknek a gyermekeknek a felvételéről az óvoda csak azután tud döntést hozni,amikor már a körzetében lakó minden gyermeket beírat és még maradt üres férőhelye).

- A körzettel nem rendelkező óvoda (ezek azok az óvodák,akiknél az alapító okiratban nincs konkrét körzet meghatározva,hanem bárhonnan felvehet gyermeket, pl. több egyházi vagy magán,alapítványi óvoda stb) a hozzá jelentkezőknek a beiratkozást 2020. április 2 – április 20. között tartja meg. A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá érkező szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan készíti el a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja; majd a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

- A körzetes óvodáknál nem kell most beiratkozást szervezni !!!! A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor (tehát akkor kell majd a szükséges iratokat a szülőknek bevinni az oviba, amikor a gyermek el kezd óvodába járni,annak első napján) .

- Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is.

- Ennek ellenére azt javasoljuk (ezt az OH javasolja) , hogy legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra is (ezt az OH írja) , hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja.
Megj. ez a kötelező felvételt biztosító óvodák esetében azt jelenti,hogy az óvodának először a körzetben élő gyermekeket kell felvenni (beiratkozási időpont nélkül,automatikusan) ha ezen felül még van máshonnan, tehát nem a körzetből jelentkező gyermek is (ők azok, akik esetében a szülőnek az első bekezdésben foglaltak szerint április 17-ig kell jelezni a beíratkozási szándékot) akkor azoknak a szüleit értesíteni kell a beiratkozás időpontjáról (a lista azért kell,mert tömegek nem lehetnek az intézményben, csak kis csoportok) és arról tájékoztatni kell a szülőt.

- A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét. - vagyis ha olyan gyermeket tud felvenni az óvoda aki nem a körzetében lakik,akkor azoknak a gyermekeknek a szüleit április 30-ig kell értesíteni a felvételről vagy az elutasításról.