11 ápr 2017

Tanügyigazgatás-Tanköteles korú gyermekek beíratása az általános iskolába

Submitted by aranyosine

Minden,az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket be kell a szülőnek íratni az általános iskolába a 20/2012.EMMI rendelet 22.§ (2) bekezdése alapján. Ide tartoznak azok a gyermekek is,akik szakértői vélemény vagy az óvoda döntése alapján egy nevelési évig az óvodában kell,hogy maradjanak még.

Jogsz.: 20/2012.EMMI 22. § (2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
(3)56 Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
(4)57 Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.