15 már 2016

Tanügyigazgatás- Minősítő vizsgára minősítési eljárásra jelentkezés időpontja

Submitted by aranyosine
Tanügyigazgatás -Aranyosiné Borsodi Éva

Minősítő vizsgára , minősítési eljárásra jelentkezés időpontja ,nem kötelező eljárás esetén a pedagógus az intézményvezetőnél a kezdeményezést a minősítést megelőző év április 30-ig meg kell tegye. Az intézményvezető a minősítést megelőző év május 10-ig kell,hogy rögzítse a pedagógus jelentkezését az informatikai rendszerbe.
A pedagógus a portfólióját a minősítés évét megelőző év november 30.napjáig kell feltöltse az informatikai rendszerbe.

Jogsz.háttér: 326/2013.Korm.rend.

10/A. § (1) Az intézményvezető a minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esedékességét hivatalból rögzíti az informatikai rendszerben.

(2) A nem kötelező minősítő eljárás lefolytatását a pedagógus a jelentkezési lapon a minősítés évét megelőző év április 30-ig kezdeményezi az intézményvezetőnél. Az intézményvezető a jelentkezést köteles az informatikai rendszerben rögzíteni. A jelentkezést a pedagógus legalább két hónapja folyamatosan fennálló keresőképtelenségére tekintettel az OH-hoz intézett írásbeli nyilatkozatával a portfólióvédés időpontjáig vonhatja vissza.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti rögzítést a minősítés évét megelőző év május 10-ig kell végrehajtani, amelyről a pedagógus az OH-tól elektronikus úton visszajelzést kap.

11/A. § (1) A pedagógus legkésőbb a minősítés évét megelőző év november 30. napjáig tölti fel portfólióját az informatikai rendszerbe. A portfóliót feltöltöttnek kell tekinteni, ha az tartalmazza – a 9/B. § (1) bekezdés e) pontja kivételével – a 9/B. § (1) bekezdése szerinti kötelező elemeket.