11 dec 2019

OH Tájékoztató - Változások a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-től

Submitted by aranyosine

Az OH honlapján tájékoztatóként a mai nappal megjelent :
" Az Oktatási Hivatal a kérelmeket csak 2020. január 1-jét követően fogadja be, és a kérelem postára adására csak 2020. január 15-ig van lehetőség. (Felhívjuk a figyelmet, hogy időközben a Magyar Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága 2019. november 28-án tartott ülésén TAB T/8014. számon tárgyalt és elfogadott egy módosító javaslatot az alábbi szöveggel: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A 2020/2021. tanévre vonatkozóan a 45. § (2) bekezdésében foglalt főszabálytól eltérően, a szülő a kérelmét 2020. január 31-ig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez."

Tovább: - OH Tájékoztató a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról