18 jan 2017

Pedagógus bér 2017.szeptember 1-től

Submitted by aranyosine

2017.szeptember 1-től az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) középfokú végzettség esetén százhúsz százaléka,
b) alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka,
c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka.

Ebből az intézményvezető a kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján differenciáltan
a) középfokú végzettség esetén 0,4 %-ot/pedagógus
b) alapfokozat esetén 5,5%-ot/pedagógus
c) mesterfokozat esetén 6,8%-ot/pedagógus oszthat szét,

ugyanis a pedagógusok bére nem lehet kevesebb, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,
b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,
c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetményétől.

Gyakorlatban ez azt jelenti,hogy 2017. szeptember 1-ig minden intézményvezetőnek el kell készítenie ezt az értékelési rendszert (várható ehhez segédanyag) és a béreket ez alapján az értékelési rendszer alapján úgy kell majd meghatározni (differenciáltan), hogy a jelenlegi bérétől kevesebb bért egyik pedagógus sem kaphat (csak többet).

Jogszabályi háttér: Nkt.65.§ (1)-(2)bekezdés 2017.szeptember 1-től hatályos szabályozása

65. § (1)304 A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg.
(1a)305 A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató – tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője, szakképzési centrum esetében a tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével – a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,
b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,
c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka
alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.
(2)306 Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) középfokú végzettség esetén százhúsz százaléka,
b) alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka,
c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka.

7. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez