22 jan 2020

Óvoda nyári zárva tartása - fenntartói döntés

Submitted by aranyosine

Az óvodáknak legkésőbb február 15-ig kell a szülőket tájékoztatni az óvoda nyári zárva tartásáról.

A fenntartónak most kell döntést hoznia arról,hogy az óvoda nyáron mennyi időre és mikor tarthat nyári zárva tartást. Erről a szülőket legkésőbb február 15-ig tájékoztatni kell.
Az óvoda egész évben nyitva tartó intézmény,vagyis az óvodai ellátást folyamatosan biztosítani kell a gyermekek számára. Ha ez nem megoldható (pl,nyári tisztasági festés miatti zárva tartás),akkor is biztosítani kell,hogy a gyermek kaphasson a nyári zárva tartás ideje alatt óvodai ellátást.
Olyan településen,ahol több óvoda van ez megoldható úgy,hogy az óvodák nem egy időben vannak zárva és fogadják a zárva tartó óvodából a gyermekeket.
Olyan településen,ahol csak egy óvoda van , célszerű a fenntartónak a szomszédos településsel felvenni a kapcsolatot és együttműködési megállapodást kötni arról,hogy a települések a nyári zárva tartás alatt fogadják egymás óvodás gyermekeit.

Javasolnám felhívni erre a fenntartók figyelmét!

20/2012.EMMI

3.§ (7) Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.(Megj.: a fenntartó hozhat ezzel kapcsolatos döntést)