30 nov 2021

A 29/2021. EMMI határozat értelmezése

Submitted by aranyosine

Kérdés: Érdeklődnék, hogy Ön szerint december 1-e után a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező takarítónő vagy karbantartó beengedhető-e az intézménybe a 29/2021 EMMI határozat szerint? Már láttunk olyan állásfoglalást, hogy a technikai személyzet nem jöhet be.

Válaszom:
Értemezésem szerint a 29/2021.EMMI határozat utal az 599/2021.Korm.rendelet 1.§ (1)a)pontjában foglalkoztatottakra ,vagyis így nem kellett felsorolni a határozatban,hogy a köznevelési intézményben konkrétan kik azok az alkalmazottak, akiket érint ez a határozat.
Ezt erősíti a 29/2021.EMMI határozat első mondatának folytatása," a köznevelési intézményben nevelő-oktató tevékenységet folytató személyre". ami véleményem szerint az jelenti, hogy ők azok , akik nem az intézmény alkalmazásában vannak, de nevelő-oktató tevékenységet folytatnak.

Vagyis értelmezésem szerint a köznevelési intézményben minden (pedagógus,ped.asszisztens,karbantartó,takarító stb,sőt még konyhai dolgozó is,ha a köznevelési intézmény alkalmazásában van)foglalkoztatottra igaz,hogy nem kell tőlük kérni a védettség igazolást napi szinten. A határozat alapján nem kell kérni azoktól sem, akik nem alkalmazottjai az intézménynek,de nevelő-oktató tevékenységet végeznek pl. az óraadótól,vagy tánctanártól stb.. Nem kell kérni védettségi igazolást attól a külsős személytől sem, akinek olyan hibát kell elhárítani az intézményben amely sürgős és halaszthatatlan és erről az intézményvezető is tud , és nem kell kérni egy szülőtől ha csak egyedül hozza viszi a gyermekét. De ha már a másik szülő is szeretne bemenni az intézménybe,akkor tőle igen és ha azt bemutatja,nem tagadható meg tőle az intézménybe való belépés.

599/2021.Korm.rendelet 1.§ (1)a) pontja

1. § (1) E rendelet alkalmazásában foglalkoztatott
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménynél,

foglalkoztatott személy.