13 jún 2017

Egységes óvoda -bölcsőde

Submitted by aranyosine

Az Nkt. június 9-i módosításának köszönhetően módosult a az egységes óvoda-bölcsődék 2018.augusztus 31-ig működhetnek tovább.

Jogszabály: Nkt. 2017.06.09-től hatályos:

99/E. § 2018. szeptember 1-jétől egységes óvoda-bölcsőde nem működhet. Az egységes óvoda-bölcsődében ellátott gyermekek 2018. szeptember 1-jétől – az életkoruknak megfelelően – óvodában, vagy a gyermekjóléti alapellátás keretében megszervezett gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben vagy ilyen feladatot ellátó többcélú intézményben láthatók el.