14 jún 2017

A 2017/2018.tanév rendjét szabályozó rendelet

Submitted by aranyosine

Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről

Újdonság:

- Általános iskola esetében 180 tanítási nap lesz a következő tanévben és 6 tanítás nélküli munkanap,amelyből egy napról a diákönkormányzat jogosult  dönteni, egy napon pedig csak pályaorientációs napot kell tartani. Nőtt a középiskolában is a napok száma.

-      2017. november 2. és 2018. február 28. között szakmai ellenőrzés keretében kell megvizsgálni a köznevelési információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, személyi nyilvántartásában, valamint a 2017. októberi OSAP-jelentésben a köznevelési intézmények által nyújtott adatszolgáltatások, továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő megfelelését.

- A szakmai ellenőrzés lebonyolítását és koordinálását a Hivatal látja el, a jelentést a Hivatal 2018. június 29-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

A rendelet megjelent a MK 90.számában.

Az általános iskolára vonatkozó szabályozásokat a SEGÉDANYAG is tartalmazza.