2 nov 2017

Lemorzsolódással veszélyeztetett statisztikai adatszolgáltatás-módosítás

Submitted by aranyosine

Módosítás a 229/2012.EMMI 44/J. § (2) bekezdés a) pontjában

a) az „a félévi értékelésekor” szövegrész helyébe az „a tanév végi vagy félévi értékelésekor”,
b) az „egy félév alatt” szövegrész helyébe az „egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest”szöveg lép.

Magyarázó: A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók esetében a félévi értékelés és minősítés mellett a tanév végi értékelést és minősítést is figyelembe kell venni, vagyis azt is figyelni kell, hogy a tanuló tanév végi egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye a magatartás és szorgalom értékelését nem beleszámítva , nem éri el a közepes (3) szintet, középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet. Az egy félév mellett vizsgálni kell, hogy a tanuló eredményének romlása a megelőző tanévhez képest elérte –e a legalább 1,1 mértékű romlást.
HATÁLYOS: 2017. november 4-től