14 dec 2017

ÖNÉRTÉKELÉS - DOKUMENTUM JAVASLATOK

Submitted by aranyosine

Kedves Kollégák!
A dokumentum minták az almenükben találhatóak. Almenük elérése: ÖNÉRTÉKELÉS DOKUMENTUM MINTÁK főmenüre helyezve a nyilat az almenük megjelennek. A nyíl lehúzásával ,majd kattintással nyitható meg az almenü.

2019.aktuális tájékoztatók,útmutatók (önértékelés,minősítés):
- 2019.februári- Gyakori kérdések és válaszok a pedagógusminősítési eljárással,az önértékeléssel és a pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatban - Az OH honlapjáról

- 2019.márciusától frissül - Gyakori kérdések és válaszok a pedagógusminősítési eljárással,az kapcsolatban - Az OH honlapjáról

- Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek - Az OH honlapjáról

Korábbi dokumentumok:

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS: ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM JAVASLAT A MÓDOSÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉSI KÉZIKÖNYV ALAPJÁN GYÓGYPED.

Tovább: Önértékelési kézikönyvhöz igazított önértékelési program javaslat 2016 (gyógyped.)

Módszertani segédlet minősítő szakértőknek:

Tovább: - Módszertani segédlet 1. a minősítő szakértők számára 2016.04.21.- az OH honlapjáról
Tovább: - Módszertani segédlet 2. a minősítő szakértők számára 2016.04.21.- az OH honlapjáról

SEGÉDANYAGOK AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSHEZ (2015.október 8-a előtti kézikönyv alapján készült dokumentumok)

Tovább: Önértékelési program - Javaslat

Tovább: Éves önértékelési terv - Javaslat

Tovább: Az önértékelés értékelése - SEGÉDANYAG

Jogszabályi háttér: 20/2012.EMMI

145. § (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére, az intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékeli, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást ad.

(1a)196 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés különösen az óra- és foglalkozáslátogatás, a megfigyelés, az interjú és a pedagógiai dokumentumok vizsgálata módszereit alkalmazza. Az intézmény ellenőrzését legalább három – a jogszabályi feltételek szerint kijelölt – köznevelési szakértőből álló csoport végzi. A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatait jegyzőkönyvben rögzíti.

(2) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét a hivatal dolgozza ki és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá. Az intézményi önértékelés keretében az intézmény ötévente teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját. Az intézményi önértékelés részeként kétévente sor kerül az intézmény pedagógusai, valamint az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében az intézményvezető intézményen belüli értékelésére.

(3) Az intézményi önértékelés eredményeit az intézmény rögzíti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben, amely azt haladéktalanul elérhetővé teszi az értékelt pedagógus, az intézményvezető és a hivatal számára. Az intézményi önértékelés eredményét a pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a pedagógusok minősítését végző szakértők, valamint az intézmény munkáját támogató szaktanácsadók a megbízásukat követően tekinthetik meg a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az intézményi önértékelés eredményét az intézményvezető küldi meg a fenntartó részére.

(4) Az intézmény az önértékelését úgy tervezi, hogy a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettek értékelésének eredménye a pedagógiai-szakmai ellenőrzés kijelölt időpontja előtt tizenöt nappal elérhető legyen a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben.

Figyelem: Az ötéves intézményi önértékelési program és az éves terv elkészítésekor figyelembe kell venni a 20/2012.EMMI , Átmeneti rendelkezések 193.§ (21)-(22) bekezdését is.

193.§ (21) A 145. § (2)–(4) bekezdése szerinti intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit először a 2016. évi ellenőrzésben szereplőre vonatkozóan kell elvégezni, de legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra, 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelést.
(22) A 2015. évben a 145. § (4) bekezdése szerinti intézményi önértékelés csak az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettekre vonatkozó intézményi elvárás-rendszert és a kérdőíves felmérések eredményét tartalmazza.