28 már 2020

Iskolai beiratkozás

Submitted by aranyosine

Iskolai beiratkozás- OH oldala az OH oldaláról

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi keresőben: https://kir.hu/korzet

1. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. (megj.: gyakorlatban most nincs kijelölt beiratkozási nap azokban az iskolákban,akinek van kijelölt körzetük.).Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresést javasoljuk, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május 21-éig. (nem személyes kapcsolatfelvételt, adategyeztetést május 21-ig kell a szülőnek lebonyolítani).A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Ha az elektronikus adategyeztetésre semmiképp sem nyílik lehetőség, a rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanév kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában.(megj: ha nem lehet az adategyeztetést a fenti formában megoldani a szülőnek,akkor a tanév kezdetekor kell a szükséges doksikat bemutatni majd)

2. A körzettel nem rendelkező általános iskola (megj.: alapító okirat szerint nincs körzete,bárhonnan felvehet tanulót) az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6-április 24. között tartja.

Az általános iskola a 2. alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. (megj.: úgy lehet kijelölni a beiratkozási napokat,hogy a szülők csak kis csoportban legyenek bent az intézményben,megfelelő távolság,stb)Ezt a KRÉTA-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.(megj.: ebben az eseteben nem kell napokat kijelölni személyes beiratkozásra)

3. A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

4. Ha kötelező felvételt biztosító, körzettel rendelkező általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud(megj.: nem körzetben élő gyermeket is fel tud venni úgy,hogy már minden körzetében lakót felvett) , a jelentkezők szülei április 28 és május 15. között az intézmény elektronikus KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.