1 jún 2021

Diabétesz ellátási pótlék 2021.szeptember 1-től

Submitted by aranyosine

Az a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott aki 2021.szeptember 1-től ellátja az 1-es típusú diabétesszel rendelkező gyermekek,tanulók vércukorszint szükség szerinti mérését, szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását diabétesz ellátási pótlékra jogosult.
A pótlékalap – a feladatot ellátó foglalkoztatott besorolásától függetlenül – a mesterfokozathoz kapcsolódó illetményalap, ami jelenleg 203 000 Ft. Az Nkt 8.mellékletében meghatározottak alapján a pótlék határa a pótlékalap 17%-a, vagyis 34 510 Ft.

Minden 5 diabéteszes gyermek után jár egy fő felnőtt (a módosított A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 8. melléklete alapján)