3 dec 2015

Köznevelési intézményeket érintő decemberi munkanap áthelyezés- A Kormány honlapjáról

Submitted by aranyosine

Közlemény a köznevelési intézményeket érintő december 24-ei munkanap december 12-ére történő áthelyezésével kapcsolatos tanítási napról

Megjelent a Kormány honlapján: Köznevelési intézményeket érintő decemberi munkanap áthelyezés 2015.december 3.

A 2015. december 24-ei munkanap áthelyezése révén – az előző évek hasonló gyakorlatának megfelelően – a köznevelési intézményekben is munkanap 2015. december 12-e, szombat. Az alábbi közlemény a jogszabályi környezetet és indokolást fejti ki segítségül a köznevelési intézmények ezzel kapcsolatos tennivalóira és lehetőségeire vonatkozóan.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény úgy rendelkezik, hogy a tanulónak – a tanév rendjében meghatározottak szerint – a tanítási évben legalább három alkalommal, legkevesebb 6 összefüggő napból álló tanítási szünetet kell biztosítani.

A 2015/2016. tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet alapján a téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A tanítási szünetet követő első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő). Ez az időszak 14 összefüggő naptári napból áll, amely tartalmaz

7 munkanapot (december 21-23., december 28-31.), továbbá
7 állami ünnep- és pihenőnapot, valamint heti pihenőnapot (december 24-27., január 1-3.).
A tanulók megfelelő pihenését, regenerálódását a megszakítás nélküli, folyamatos tanítási szünet biztosítja, ezért a téli szünet időtartamának meghatározására a köznevelési előírásokon kívül az egyéb jogszabályok – így a munka törvénykönyve és a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozást szabályozó Nemzetgazdasági Minisztérium-i (a továbbiakban: NGM) rendelet – által elrendelt állami pihenő- és ünnepnapok figyelembevételével került sor.

Mivel a köznevelésről szóló törvény alapján az iskolában a tanítási időbeosztás a munkaszüneti napok miatti munkaidő-beosztásnak megfelelően változik, ezért a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet ezzel összhangban úgy rendelkezik, hogy az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap áthelyezést az iskolákban is alkalmazni kell. A szabályozás indoka, hogy az iskolai nevelésnek-oktatásnak a jogszabályban előírt általános munkarendhez kell igazodnia, és a jogszabály által munkanappá nyilvánított napokon munkát végző szülők gyermekének megfelelő felügyeletét, foglalkoztatását kell biztosítania. Ebből következően az iskolában az NGM rendelet által hivatalos munkanappá nyilvánított szombati munkanap – fő szabályként – tanítási napnak tekintendő, és a tanévben a tanítási napok száma e szombati munkanapra figyelemmel került meghatározásra (181/180 tanítási nap). A leírtak alapján a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2014. (IX.24.) NGM rendelet által hivatalos munkanappá nyilvánított december 12-e – szombat – az iskolában hivatalos tanítási nap.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hivatkozott foglalkoztatási és köznevelési jogszabályok csak az általános jogi keretet határozzák meg, a szombati tanítási nap konkrét megszervezése, az általánostól való eltérésről szóló döntés az iskola igazgatójának hatáskörébe tartozik. Az intézmény kötelezettsége az is, hogy – fenntartói egyetértés esetén – az ilyen irányú igazgatói döntésről a szülőket megfelelő részletességgel, módon és időben tájékoztassa.

A hatályos köznevelési jogszabályok a szombati tanítási nap megszervezésre több lehetőséget kínálnak.

1) A tanulók szempontjából az érintett intézményvezető mérlegelésének a kérdése az, hogy a szombati munkanapot – az általános szabályok szerint – az iskolában tanítási napként szervezik-e meg.

2) A jogszabályok alapján lehetőség van arra is, hogy erre a napra tanítási szünetet adjon az intézményvezető. Ebben az esetben a tanév rendjéről szóló rendelet az irányadó, amely alapján az iskola a jogszabályban meghatározott őszi, téli, tavaszi szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – a nemzeti köznevelésről szóló törvény megtartásával – a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. A törvény – a fenntartó egyetértésével – lehetővé teszi az igazgató által elrendelt rendkívüli szünet miatt kiesett tananyag szombati, valamint délutáni oktatásszervezés keretében történő pótlását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az iskolában a szombati napot tanítási szünetként tervezik meg, akkor ezen a napon az érintett iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről, amelyet több iskolával közösen is megszervezhet.

3.) Harmadik oktatásszervezési lehetőségként a köznevelési jogszabályok azt is biztosítják, hogy helyi döntés alapján december 12-e tanítás nélküli munkanap legyen az iskolában az erre rendelkezésre álló öt, illetve hat munkanap terhére.

Amint arra már korábban több alkalommal is felhívtuk a figyelmet, a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak esetében az NGM rendeletben elrendelt munkanap áthelyezések, szombati munkanapok minden esetben munkanapnak minősülnek.

(EMMI Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság)