17 jan 2023

Felmerült kérdések- óvoda

Submitted by aranyosine

Óvodavezetőktől érkező kérdések

1. Nevelési nélküli munkanapok száma az óvodában
• Az óvodák öt nevelés nélküli munkanapot tarthatnak egy nevelési évben. Lehet kevesebb is, de öt a maximum.
• A nevelés nélküli munkanapokról a szülőt legalább hét nappal a zárva tartás előtt tájékoztatni kell.
• A gyermek felügyeletét, ha arra szülői igény van,a nevelés nélküli munkanapon is biztosítani kell.
• Mivel ez munkanap (nevében is benne van) az óvodapedagógusok szabadsága ezzel nem hosszabbítható meg, hanem valamilyen, a szakmához kapcsolódó programot kell szervezni,pl. értekezletek, nevelőtestületi kirándulás, testvéróvoda látogatás,stb.

Jogszabály:
20/2012.EMMI 3.§ (5) Az óvodai nevelés nélküli munkanapok, a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapok száma egy nevelési évben vagy egy tanítási évben az öt napot nem haladhatja meg. Az iskolában a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg a tanítás nélküli munkanapok számát. A tanítás nélküli munkanapok számát az iskola igazgatója a fenntartó egyetértésével megnövelheti abban az esetben, ha az iskola az Nkt. 30. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározottak megtartásával az ehhez szükséges időt megteremti.
(6) Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, az iskolai tanítás nélküli munkanapon és a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon – a szülő igénye esetén – az óvoda, az iskola és a kollégium ellátja a gyermek vagy kiskorú tanuló felügyeletét.
(7) Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.
___________________________________________________________________________
2. Milyen szabályozás határozza meg azt ,hogy az orvosnak igazolást kell kiadnia a szülő számára, ha a gyermeke betegség miatt hiányzott az intézményből? (szerződött intézményvezetők számára)
___________________________________________________________________________
3. Az óvodák milyen dátummal kezdhetik meg a nyári időszakot? (szerződött intézményvezetők számára)
___________________________________________________________________________
4. Lesz-e munkanap áthelyezés 2023-ban? (szerződött intézményvezetők számára)
___________________________________________________________________________
5. Az intézményi étkeztetés szempontjából hány napot kell nyitva tartson az óvoda? (szerződött intézményvezetők számára)
____________________________________________________________________________
6. Óvodában jár-e csoportvezetői pótlék? (szerződött intézményvezetők számára)
___________________________________________________________________________
7. Diabéteszes gyermek ellátása kötelező-e ha nincs az óvodában képzett pedagógus vagy NOKS, mert senki nem végzete az ezt a fajta képzést? (szerződött intézményvezetők számára)
_____________________________________________________________________
8. Van olyan képzésen résztvevő pedagógus, aki el tudja látni a diabéteszes gyermeket , de nincs 1-es típusú diabéteszes gyermek az óvodában. Kaphatja-e a pótlékot az érintett pedagógus? (szerződött intézményvezetők számára)
_____________________________________________________________________
9. Nemzetiségi óvodai feladatok ellátása (szerződött intézményvezetők számára)
_____________________________________________________________________
10. Intézményegység-vezetői (tagintézmény-vezetői is) pótlék összegének megállapítása.

A pótlék számítása során az intézményegységbe (tagintézménybe) járó gyermek létszámát kell figyelembe venni. Meg kell nézni, hogy ez alapján a gyereklétszám alapján mennyi lenne az intézményvezető vezetői pótléka és annak a felét kell adni az intézményegység-vezetőnek, tagintézmény esetén a tagintézmény-vezetőnek.
Jogszabály:
326/2013.Korm.rend.16.§ (5c) A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény tagintézmény-vezetőjét, intézményegység-vezetőjét az általuk vezetett tagintézmény, intézményegység (5a) bekezdés szerint megállapított gyermek- és tanulólétszáma alapján számított intézményvezetői pótlék ötven százaléka illeti meg.
____________________________________________________________________

11. Pótszabadság száma fogyatékos gyermekenként (szerződött intézményvezetők számára)