18 aug 2016

Eseti helyettesítés

Submitted by aranyosine

Eseti helyettesítésnek számít, és csak ezekben az esetekben rendelhető el a neveléssel-oktatással lekötött időt meghaladóan a pedagógusnak eseti helyettesítés:

- ha a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás ideje alatt,

- ha a munkakör nincs betöltve és sikertelen volt a pályázat, sikertelen volt a munkaközvetítői eljárás is és nincs a pedagógusok helyettesítési rendszerében sem megfelelő szakember,

- a munkakör feladatainak ellátása betegség,baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné válik.

Egyéb esetben a pedagógus megtagadhatja a helyettesítést.

Elrendelhető eseti helyettesítések száma:

- naponta kettő óra max.
- hetente hat óra max.
- éves szinten iskola esetében 30 tanítási nap max.
óvoda esetében 30 nevelési nap max.

Ha egy nap csak egy órát helyettesít a pedagógus az is egy napnak számít.

Ezen felül már ki kell fizetni a pedagógusnak a helyettesítési díjat.

Jogsz.háttér:

326/2013.Korm.rend.

17.§ (4) A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha
a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére,
b) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember vagy
c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.

(5) A (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4) bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra, óvoda esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra.