2 okt 2016

Minden pedagógusra vonatkozóan az önértékelést 2017.június 30-ig mégsem kell elvégezni?

Submitted by aranyosine

Intézményvezetők az OH-tól kértek állásfoglalást azzal kapcsolatban,hogy a 20/2012. EMMI Átmeneti rendelkezések 193.§ (21) bekezdését figyelembe kell-e venni vagy sem,hiszen korábban arról volt szó és a 20/2012.EMMI 145.§ (2),(2a),(2b) bekezdésének módosítása is erre irányult,hogy a pedagógus önértékelését öt évenként kell-e elvégezni.

Az OH válasza szerint a szándék valóban az,hogy a pedagógusok önértékelése csak öt évenként történjen meg és jelezni fogják a jogalkotók felé az észrevételeket.

Átmeneti rendelkezések

193.§ (21) A 145. § (2)–(4) bekezdése szerinti intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit először a 2016. évi ellenőrzésben szereplőre vonatkozóan kell elvégezni, de legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra, 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelést.(Megj.: 2017-ig minden pedagógusra el kell végezni az intézményi önértékelést teljes körűen).