18 feb 2021

Illeték mértéke 2021.január 1-től

Submitted by aranyosine

1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről 29.§ (1) és a 2.melléklet 2. d) pontra hivatkozva változott az illeték mértéke 3000 Ft-ra (eddig 2000 Ft volt).

Jogszabály:

1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről

Az illeték mértéke
29. § (1)259 Az általános tételű eljárási illeték mértéke 3000 forint.

2.melléklet
II. Az oktatásügyi eljárások közül

1. a) a bölcsődei,
b) óvodai
elhelyezéssel kapcsolatos eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat kiállítása
2. a) a tankötelezettséggel,
b) a középfokú és felsőoktatási intézménybe való felvétellel,
c) a tanulmányokat folytatónak a tanulmányokkal, a tandíjjal, vizsgadíjjal és a tanulóotthoni, kollégiumi, diákotthoni, napközi otthoni elhelyezésével
kapcsolatos eljárás,
d) az iskolai és tanfolyami bizonyítvány kiállítása, kivéve a bizonyítvány másolatát, másodlatát

OH oldala: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/gyik_uj?itemNo=10