26 okt 2023

Fejtetvesség kezelése a köznevelési intézményben

Submitted by aranyosine

Kedves Kollégák!

Az idén is felmerült a kérdés, hogy mi a teendő,ha az intézményben megjelenik a fejtetű. Nos semmiképpen sem az,hogy a problémát a pedagógusoknak kell megoldani,sőt nem is szabad, hanem azonnal értesíteni kell a védőnőt és a körzeti vagy gyermekorvost. Nekik kötelességük a fejtetvesség kezelése, sőt a jogszabályban meghatározott időközönkénti annak ellenőrzés.

Fejtetvesség ellátása:

JAVASOLNÁM BETARTANI ÉS FELHÍVNI RÁ A KOLLÉGÁK FIGYELMÉT: Ha a pedagógusban felmerül a gyanú,hogy valamely gyermeknek,tanulónak a fejében fejtetű van,akkor ne kezdje el a gyermeket vizsgálni,meg hangosan megjegyzéseket tenni, lekezelni meg pláne,hogy nem, hanem jelezze ezt a vezető felé,aki rögtön értesítse a védőnőt. A gyermek személyiségi jogait sértheti meg a pedagógus ami miatt a szülő jogosan háboroghat. A fejtetű megjelenése nem minden esetben a koszos fej következménye ,szerezhető, tehát nem kívánatos megjegyzések,minősítések sérthetik a gyermeket,tanulót, a családot.

Az óvoda-és iskolaorvosnak ,védőnőnek jogszabályban meghatározott feladatai vannak ezzel kapcsolatban. A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szabályozása alapján az óvodában,iskolában (bölcsiben is) a gyermek/tanuló felvételekor és negyedévente kell az orvosnak és a védőnőnek a gyermekek/tanulók fejét átnézni, tevesség észlelésekor az orvosnak és védőnőnek kéthetente meg kell azt ismételni.

4. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Az egészségügyi kártevők elleni védekezés részletes előírásai

b) alsó fokú oktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban), de amennyiben indokolt, a középfokú oktatási intézményekben (középiskolákban, szakmunkásképzőkben) is felvételkor, illetve a tanév elején kell az esetleges tetvesség felderítésére irányuló vizsgálatokat az intézmény orvosának és a védőnőnek elvégeznie, majd negyedévenként legalább egyszer megismételnie. Tetvesség észlelésekor a szűrővizsgálatot az érintett egységben (pl. osztályban) kéthetenként meg kell ismételni mindaddig, amíg három egymást követő vizsgálat eredménye alapján a tetűmentesség és annak állandósulása megnyugtató módon meg nem állapítható;

Védőnői feladatok az óvodában: https://www.neak.gov.hu/pfile/file?path=/letoltheto/EOSZEF_letoltheto_do...