14 ápr 2014

ÚJ - MÁR LETÖLTHETŐ- Kísérleti tankönyv + tanmenetek is- OFI tájékoztató

Submitted by aranyosine

LETÖLTÉS AZ OLDAL ALJÁN

OFI tájékoztató:

A pedagógiai munkával szemben támasztott követelmények és a korszerű infokommunikációs környezet létrejötte tartalmi, pedagógiai és technológiai szempontból is új típusú tankönyvek és taneszközök kifejlesztését teszik szükségessé. Ezen újgenerációs tankönyvek prototípusai kísérleti tankönyvként kerülnek az iskolákba 2014-ben.

A 2014/2015-ös tanévre 27 kísérleti tankönyv nyomtatott és digitális változata készül el. Ezen kívül 21 db munkafüzet és 2 db szöveggyűjtemény, tehát összesen: 50 könyv (61 kötet) jelenik meg. Az új taneszközök korszerű, tanulóközpontú oktatási paradigmára épülnek és a kompetenciák fejlesztésére fókuszálnak. A tankönyvek végső változatainak elkészítése a pedagógusok véleménye alapján történik meg. Ilyen kipróbáláson alapuló tankönyvfejlesztésre a piaci alapú tankönyvellátás nem adott lehetőséget. Az új típusú tankönyvek fejlesztésénél hangsúlyos a tudományos és tanárképző intézmények, valamint a gyakorló pedagógus osztálytermi tapasztalatának felhasználása is.

A kísérleti tankönyvek jellemzői:

1.) A taneszközök a véglegesítés előtt egy tanéves kipróbáláson mennek keresztül. A fejlesztés alapú kutatás lehetőséget teremt arra, hogy a pedagógiai elmélet és a mindennapi gyakorlat találkozzon, és a tapasztalatok a tankönyvekbe is beépüljenek. Így az újgenerációs tankönyvek sokkal jobban alkalmazkodnak mind a tanulók, mind a pedagógusok igényeihez.

2.) A kísérleti tankönyveken a legjobb elméleti és gyakorlati szakemberek dolgoznak együtt. A munkában részt vesznek a tankönyvek kiadásában tapasztalt pedagógiai-, szakmódszertani fejlesztők, gyakorló pedagógusok és digitális szakemberek.

3.) Párhuzamosan történik a digitális és a hagyományos tankönyvfejlesztés.

4.) A tankönyvek mellett a szakmai segítőrendszerek fejlesztése is párhuzamosan történik: munkalapok, tanári kézikönyvek, mérőeszközök, stb. készülnek a pedagógusok munkájának támogatása céljából.

5.) A kísérleti tankönyvek tanuló- és tanulásközpontú taneszközök. Fontos a Nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben megfogalmazott nevelési-fejlesztési célok érvényesítése, az alkalmazhatót tudás és a hatékony tanulási stratégiák átadása, az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása, ezzel is előkészítve az élethosszig tartó tanulás folyamatát. A feladatok tevékenységre ösztönzőek és igazodnak az életkori sajátosságokhoz.
tankonyv_borito_1
Tervezett borítók

6.) A kísérleti tankönyvek sokszínűek, számos pedagógiai módszert vonultatnak fel. A legkorszerűbb pedagógiai metodikák felhasználásával készülnek.

7.) A tankönyvek többségét önköltségi áron (kötetenként kb. 350-400 Ft), a szakiskolai közismereti tankönyveket térítésmentesen biztosítja az OFI az iskoláknak, ami jelentősen csökkenti a szülők terheit.

Összefoglalva: Szakmailag igényes, takarékos költségű tankönyvek, taneszközök készülnek. A tankönyvek minőségére garancia a kipróbálás, az ezzel foglalkozó szakemberek szaktudása, a visszajelzések beépítése és a 21. századi követelmények figyelembe vétele. Az új könyvek három kiemelt jellegzetessége: színes, szakszerű, személyiségközpontú.

Bővebben az alábbi linken:

A kísérleti tankönyvekről- OFI tájékoztató

LETÖLTHETŐ kísérleti tankönyvek- OFI honlapjáról

LETÖLTHETŐ kísérleti tankönyvek tanmenetei- OFI honlapjáról