2 okt 2016

Tanügyigazgatási - Letölthető dokumentumok

Submitted by aranyosine

FIGYELEM! A dokumentumok jogszabályi háttere a megjelenés után változhatott!

Tovább: Óvoda- átfedési idő nélküli munkaidő beosztás- 2020.szeptember 1-től

Tovább: A szabadságok száma

Tovább: A továbbképzés teljesítése 2021.02.11.hatályos jogszabály alapján.tanítási év

Tovább: Tényleges eszközlista kollégium -2020-2021.tanítási év

Tovább: Tényleges eszközlista művészeti-2020-2021.tanítási év

Tovább: Tényleges eszközlista iskola-2020-2021.tanítási év

Tovább: Tényleges eszközlista óvodai-2020-2021.nevelési év

Tovább: Pedagógus továbbképzés

Tovább: Kollégiumi foglalkoztatás jogszabályi háttér

Tovább: PÓTLÉKOK 2020.július 1-től -MÁK tájékoztató

Tovább: Vezetői pótlék összege az OH állásfoglalása alapján- - 2020.július 1-től

Tovább: Pedagógus ágazati pótlék összege- 2020.július 1-től

Tovább: A tanulók napi és heti terhelése a módosított Nat szerint a 2020/2021.tanévtől

Tovább: hatályos pedagógus bértábla 2020.január 1-től

Tovább: pótlékok 2019.január 1-től

Tovább: Véleményezés,jóváhagyás,elfogadás

Tovább: Munkaköri leírás minta

Tovább: - Döntés, határozat,értesítés - javaslat

Tovább: Óvodai munkaidő beosztás - javaslat

Tovább: Iskolai munkaidő beosztás-javaslat

SEGÉDANYAG-Kötelező óvoda 3 éves kortól - FIGYELEM! Jogszabályi változás történt a dokumentum elkészülte óta

SEGÉDANYAG-a 326/2013.Korm.rend.módosítás értelmezéséhez
Intézményi önértékelés

Korábbi segédanyagok:

A dokumentumok feltöltése óta jogszabályi változások történhettek!

SEGÉDANYAG-Óvodai élet szabályozása-jogszabályi háttér

SEGÉDANYAG-Pedagógiai program jogszabályi háttér

SEGÉDANYAG-Alapító okirat -jogszabályi háttér

SEGÉDANYAG-Házirend - jogszabályi háttér

SEGÉDANYAG-Heti ellátandó órák számítása -általános iskola,gimnázium

SEGÉDANYAG-Két tanítási nyelvű iskolai oktatás óraszám számítása

SEGÉDANYAG-A pedagógus továbbképzés -jogszabályi háttér

SEGÉDANYAG-A szervezeti és működési szabályzat-jogszabályi háttér

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az általam elkészített segédanyagokhoz semmiféle joghatás nem fűződik, ezért ezen segédanyagokban foglaltak a bíróságot vagy más hatóságot eljárása során nem köti.