13 aug 2016

Munkaidő beosztás javaslat 08.13

Submitted by aranyosine

A 326/2013.Korm.rendelet módosítása előtt 17.§ (3) bekezdés első mondata szerint a pedagógus a kötött munkaidőben köteles volt az intézményben tartózkodni. A módosítás során a bekezdés első mondata hatályát vesztette,vagyis a jogszabály már nem kötelezi a pedagógust erre. De a módosítás következtében ha a kollektív szerződést ezt nem szabályozza, a munkáltató feladata meghatározni,hogy melyek azok a feladatok,amelyeket a nevelési-oktatási intézményben és melyek azok a feladatok,amelyeket az intézményen kívül kell teljesíteni. Ez vonatkozik a pedagógiai szakszolgálatra is. Ehhez célszerű egy személyre szóló munkaidő beosztást készíteni a pedagógus munkaköri leírása alapján. Így a pedagógus számára is egyértelmű,hogy mely feladatokat hol végezheti.
Jogsz.:

326/2013.Korm.rend. 17.§(3) A kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie.

Tovább: - Munkaidő beosztás javaslat - Kettő példányból az egyik a pedagógusnál maradhat 08.13.