5 máj 2020

Pedagógus szolgálati emlékérem igénylése

Submitted by aranyosine

A pedagógus Szolgálati Emlékérem a kezdeményezésével, a kitöltendő dokumentumokkal kapcsolatos szabályozás 2022.novemberében átkerült 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről jogszabályba. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200037.bm

Részletek a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendeletből:

24/C. *  PedagógusSzolgálati Emlékérem

26/C. § *  (1) A Pedagógus Szolgálati Emlékérem azoknak a nyugállományba vonuló, köznevelési intézményben dolgozó pedagógusoknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek, tanulók nevelése-oktatása érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.(2)A Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadására az év során folyamatosan sor kerülhet.(3)A Pedagógus Szolgálati Emlékérem évente korlátlan számban adományozható.(4)A Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült vertérem,átmérője 42 milliméter. Az emlékérem Fritz Mihály szobrászművész alkotása,egyoldalas, iniciálés P betűben könyvet tartó tudós pedagógus portréját ábrázolja, és rajta a „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM” felirat található.

Kezdeményezni a rendelet 25. mellékletével lehet, a 26.mellékletben található nyilatkozat is szükséges

25.melléklet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelethez 

* KEZDEMÉNYEZÉS
...............................................................
miniszteri elismerésre
NÉV:
rendfokozat:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Szolgálatihelye/Munkahelye:
Beosztása:
Foglalkoztatási jogviszony kezdete:
Lakcíme:
Elérhetősége:
Korábbi miniszteri elismerés időpontja:
Az elismerés átadásának javasolt időpontja:
INDOKOLÁS:
*Az elismerésre kezdeményezettel összefüggésben a belügyminiszter általalapított az egyes elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 55. §(1) bekezdés a)-d) pontjában rögzített kizáró ok nem áll fenn.
Dátum
munkáltató
Dátum
kezdeményező aláírása*
A hivatkozott kizáró ok tekintetében foglalkoztatott esetén a munkáltatói joggyakorlója tesz nyilatkozatot, egyéb esetben nem kell kitölteni!26.melléklet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelethez * 

Nyilatkozat
Alulírott,1.hozzájárulok ahhoz, hogy a....................................................... miniszteri elismerés adományozását előkészítő eljárásban a Belügyminisztérium személyügyi hivatali egysége, valamint a vízügyi elismerések esetében a szakmai kuratórium, a Magyarországi Falumegújítási Díj esetében a Falumegújítási Szakértői Bizottság,a Bűnmegelőzésért Emlékérem esetében a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács titkársága természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma,anyja neve), lakcím adataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslatmegalapozásához szükséges személyes adataimat nyilvántartsa.
2. Kijelentem, hogy velem szemben a belügyminiszter által alapított elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 55. § (1) bekezdés a)-d) pontjában rögzített kizáró ok nem áll fenn.
3.Elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek a Hivatalos Értesítőben, valamint a minisztérium honlapján való közzétételéhez.
Dátum
elismerésre javasolt aláírása

Benyújtani: A belügyminiszter általadományozásra kerülő elismerésekkel kapcsolatos feladatok körében a BM Személyügyi Főosztály fogadja 

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36-1-441-1000
Ügyfélszolgálati telefon (nonstop): 1818; Külföldről: +36 (1) 550-1858
E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu
Levelezési cím: BM Civil kapcsolati és Ügyfélszolgálati Osztály, 1903 Budapest Pf. 314.

Személyes ügyfélfogadás: kizárólag a köznevelési intézmények által kiállított dokumentumok közbenső hitelesítése céljából, a 061-441-1531, ill. a 061-999-4544 telefonszámon előre egyeztett időpontban.