7 már 2017

A 100/1997.Korm.rend. módosítása

Submitted by aranyosine

Módosult a 100/1997.Korm.rendelet A módosító jogszabálya a Kormány 37/2017. (III. 6.) Korm. rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról.

A 100/1997.Korm.rend. 18/B.§ kiegészült így a (3) bekezdés helyébe a következő lép:
„(3) A Hivatal vezetője megszervezi a feladatlapok sokszorosítását, csomagolását és szállítását. Ennek keretében a feladatlapok csomagolásának megkezdésétől az írásbeli vizsgaidőszak utolsó napján, tizennégy óráig a Hivatal gondoskodik a feladatlapok csomagolása helyszínének élőerős fegyveres védelméről.”

A 13. § (3) bekezdésében az „Nkt.-ban meghatározottak alapján a vizsgatárgyat” szövegrész helyébe az „Nkt.-ban
meghatározottak alapján a vizsgatárgyat – a szakmai érettségi vizsgatárgy esetében a szakmai érettségi vizsgatárgy
követelményeire vagy annak valamely részére felkészítő tantárgyat –” szöveg lép.

A kihirdetést követő napon lép hatályba.