26 júl 2016

Külföldi tanulmányok beszámítása

Submitted by aranyosine

Ha a korábban külföldi tanulmányokat folytató gyermek az általános iskolai tanulmányait Magyarországon akarja folytatni ( a szülőnek a szükséges dokumentumokat be kell mutatni) az intézmény vezetője az,aki dönt arról, hogy a tanuló melyik évfolyamba folytathatja tanulmányait (határozatot kell erről hoznia írásban az intézmény vezetőjének). Ha az iskola igazgatója nem tud dönteni,beszerzi az oktatásért felelős miniszter véleményét.

Jogsz.: Nkt.91.§ (9)-(10)

(9) A külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar köznevelés iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt.
(10) Ha a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi az oktatásért felelős miniszter, szakképzés esetén a szakképesítésért felelős miniszter véleményét.

Az OH honlapján részletes tájékoztatás található ezzel kapcsolatban.

Tovább: - Az OH oldaláról