15 jan 2017

Nem pedagógus NOKS nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék

Submitted by aranyosine

Kérdés:

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék számítása nem pedagógus végzettségű nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak esetében a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap , 20000 Ft 10-30%-a .

A 326/2013.Korm.rend. 32.§ (6) bekezdésében a"meghatározott feltétel" jelentése az, NOKS is akkor kaphatja ezt a pótlékot,ha a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszereiről szóló kormányrendeletben lévő jegyzékben szereplő kedvezményezett településen lévő intézményben dolgozik.

Jogszabály:
326/2013.Korm.rend.
16.§ (8) A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az az óvodai nevelésben, nappali rendszerű általános vagy középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban, pedagógiai-szakszolgálatban pedagógus-munkakörben foglalkoztatott jogosult, aki olyan köznevelési intézményben vagy a köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések között szereplő településen található

32.§ (6)138 A nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlékra a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott is jogosult a 16. § (8) bekezdésében meghatározott feltételek szerint.

016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
60. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2017. évre a 6. melléklet tartalmazza,
b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2017. évben 20 000 forint.