30 máj 2022

Felmerült kérdések 2021/2022.tanév

Submitted by aranyosine

A 2022/2023.tanévtől a " Felmerült kérdések" bekerültek a menüpontok alá.

Milyen záradékot kell használni akkor ,ha nincs megfelelő záradék a 20/2012.EMMI 1.melléklet II. záradékai között? (szerződöttek számára megválaszolva)

Mikor kell a leendő elsős gyermeket felvinni a KIR-be? (szerződöttek számára megválaszolva)

Iskolában kell-e ügyeletet tartani a tanulóknak a nyári szünetben? (szerződöttek számára megválaszolva)

Nem kötelező minősítésre jelentkezés visszavonása (szerződöttek számára megválaszolva)

Beszámítható-e munkaviszonynak a bedolgozói munkaviszony?(szerződöttek számára megválaszolva)

A hétvégi ügyelet díjazása (szerződöttek számára megválaszolva)

Ki számít hozzátartozónak ?(szerződöttek számára megválaszolva)

Tanulói dolgozatok szkennelése, fényképezése, küldése a szülőnek (szerződöttek számára megválaszolva)

Pedagógus munkaóra, jár-e munkaközi szünet a pedagógusoknak (szerződöttek számára megválaszolva)

Óraadó és Mesterpedagógus óraszáma,külföldre távozott gyermek adminisztrálása, GYES utáni szabadság számítása ,személyi anyag átadása (szerződöttek számára megválaszolva)

Pedagógiatanár ,pedagógia szakos tanár ,szociálpedagógus alkalmazása (szerződöttek számára megválaszolva)

E-mailben lehet-e a szülőt értesíteni az óvodai felvételről (szerződöttek számára megválaszolva)

Lehetséges-e a minősítés alól mentesülni, miért 2023 tavaszán kell jelentkeztetni a PED.II-be való kötelező minősítésen résztvevőket (szerződöttek számára megválaszolva)

Befogadott jogállású gyermek,tanuló oktatási intézményben való étkezési költségeinek támogatása (szerződöttek számára megválaszolva)

Javítóvizsga, a tanuló osztályzatainak megállapítása hiányzás esetén (szerződöttek számára megválaszolva)

SNI beírása tanügyi dokumentumokba, SNI-s tanuló tanulói jogviszony vége (szerződöttek számára megválaszolva)

A 2020/2021.tanév kompetenciamérés eredménye (szerződöttek számára megválaszolva)

Az óvodai felvétel időpontja,óvodai jogviszony kezdete (szerződöttek számára megválaszolva)

Osztályozó értekezlet időpontja (szerződöttek számára megválaszolva)

Meddig érvényesek a gyermekvédelmi (szerződöttek számára megválaszolva)

Iskolatitkár besorolása pedagógus végzettséggel (szerződöttek számára megválaszolva)

Javító vizsga, SNI gyermekek száma osztály,csoportlétszám meghatározásakor, fegyelmi döntés esetén fellebbezési lehetőség, menekült tanulók felvétele, SNI szabályozás a pp-ben (szerződöttek számára megválaszolva)

Kismama részére cafetéria juttatás (szerződöttek számára megválaszolva)

SNI beírása tanügyi dokumentumokba, SNI-s tanuló tanulói jogviszony vége (szerződöttek számára megválaszolva)

Óvodában az SNI-s gyermekek ellátása nyáron, nyári hiányzás, hitelesített nyomtatvány (szerződöttek számára megválaszolva)

Az iskola jelentési kötelezettsége igazolatlan hiányzás esetén (szerződöttek számára megválaszolva)

Digitális kultúra tanítása alsóban (szerződöttek számára megválaszolva)

Javítóvizsga, a tanuló osztályzatainak megállapítása hiányzás esetén (szerződöttek számára megválaszolva)

A diétás étrend kinek ingyenes,kinek nem (szerződöttek számára megválaszolva)

Az óvodai Pp kötelező tartalma? (szerződöttek számára megválaszolva)

Ki számít hozzátartozónak (szerződöttek számára megválaszolva)

Kell-e kérnie az iskolának óvodai szakvéleményt (szerződöttek számára megválaszolva)

Pedagógushiány kezelése az óvodában (szerződöttek számára megválaszolva)