21 szep 2016

Intézményi önértékelés

Submitted by aranyosine

Kérdés: Miért kell az önértékelést minden pedagógusra vonatkozóan 2017.június 30-ig elvégezni,amikor a 20/2012.EMMI rendelet módosítása az intézmény pedagógusainak az értékelését ötévente határozta meg.

Válasz: Valóban a szabályozás úgy módosult,hogy a pedagógusok esetében az önértékelést nem kétévente,hanem ötévente kell majd elvégezni általánosságban, de nem került ki a 20/2012.EMMI rendeletből az az átmeneti rendelkezés,ami azt szabályozza hogy az önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit először a 2016. évi ellenőrzésben szereplőkre vonatkozóan kell elvégezni, de legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra, és 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni.

Gyakorlatban ez azt jelenti,hogy az általános szabályozás (a pedagógusok ötévenkénti önértékelése) majd a 2017/2018-as tanévtől kezdődik. Az intézményre vonatkozó általános szabályozás (ötévenkénti intézményi önértékelés) pedig a 2020/2021-es tanévtől kezdődik.

20/2012.EMMI 145.§

(2)Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét a hivatal dolgozza ki és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá.

(2a) Az intézményi önértékelés keretében ötévente
a) az intézmény teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját,
b) sor kerül az intézmény pedagógusainak az értékelésére.

(2b) Az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében az intézményvezető intézményen belüli értékelésére kerül sor.

(3) Az intézményi önértékelés eredményeit az intézmény rögzíti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben, amely azt haladéktalanul elérhetővé teszi az értékelt pedagógus, az intézményvezető és a hivatal számára. Az intézményi önértékelés eredményét a pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a pedagógusok minősítését végző szakértők, valamint az intézmény munkáját támogató szaktanácsadók a megbízásukat követően tekinthetik meg a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az intézményi önértékelés eredményét az intézményvezető küldi meg a fenntartó részére.

(4) Az intézmény az önértékelését úgy tervezi, hogy a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettek értékelésének eredménye a pedagógiai-szakmai ellenőrzés kijelölt időpontja előtt tizenöt nappal elérhető legyen a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben.

Átmeneti rendelkezések

193.§ (21) A 145. § (2)–(4) bekezdése szerinti intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit először a 2016. évi ellenőrzésben szereplőre vonatkozóan kell elvégezni, de legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra, 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelést.(Megj.: 2017-ig minden pedagógusra el kell végezni az intézményi önértékelést teljes körűen).