21 jún 2017

Pedagógus szakképzettség-e a szociálpedagógus szakképzettség?

Submitted by aranyosine

Felmerült kérdés,hogy a nevelő és oktató munkát segítők esetében a szociálpedagógus szakképzettség pedagógus szakképzettségnek számít-e? Véleményem szerint az Nkt. 3.melléklet szerint a szociálpedagógus pedagógus szakképzettségnek számít. Erősíti ezt,hogy a 3.mellékletben a fejlesztő pedagógus alkalmazásához szükséges pedagógus szakképzettségként van felsorolva.

16 fejlesztő pedagógus - bármely pedagógus (óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók
szűrésére, csoportos és egyéni foglalkoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség,
oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár,
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta,
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakirányon

12 Kollégium - kollégiumi nevelőtanár
kollégiumi nevelőtanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár, tanulási és pályatanácsadó tanár, tehetségfejlesztő tanár, hittanár-
nevelő tanár, pedagógia szakos tanár és pedagógia szakos nevelő, a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanár