23 aug 2017

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer kidolgozása

Submitted by aranyosine

A köznevelési intézmény vezetőjének akkor is el kell készítenie a kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszert ,amellyel a pedagógus munkavégzése színvonalát és a nyújtott teljesítményét értékeli, ha nem akarja a szeptemberi béremelést differenciáltan szétosztani. Az értékelési rendszer alapján történő differenciált illetmény meghatározása viszont csak lehetőség.

Jogsz.:

Nkt. 65. § (1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg.
(1a) A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató – tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője, szakképzési centrum esetében a tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével – a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,
b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,
c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.
(2)Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) középfokú végzettség esetén százhúsz százaléka,
b) alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka,
c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka.