21 nov 2015

Szakértők és szaktanácsadók költségtérítése a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet szabályozása szerint

Submitted by aranyosine

Szakértőket és szaktanácsadókat érintő változások a Kormány rendeletből

345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet Az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról Megjelent a MK 178.szám 2015.11.19.

12. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

56. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 4. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A szakértői feladatokat ellátó pedagógus költségtérítésben részesül, amelynek mértéke alkalmanként tízezer forint.
(2) A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményben szakértői feladatot ellátó pedagógus bizonylattal igazolt, jogos költségei megtérítésére tarthat igényt.
(3) Az OH által szervezett szaktanácsadói feladatokban résztvevő szaktanácsadó pedagógus jogosult a bizonylattal igazolt költségeinek megtérítésére alkalmanként legfeljebb tízezer forintig azzal, hogy a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó, továbbá a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben szaktanácsadói feladatot ellátó pedagógus igényelheti a tízezer forintot meghaladó, bizonylattal igazolt, jogos költségeinek megtérítését is.” ( A kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba)

57. § A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/A. § (1) A szakértői, továbbá az OH által szervezett szaktanácsadói feladatokban résztvevő szaktanácsadói feladatokat ellátó pedagógus bizonylattal igazolt, jogos költségeinek megtérítésére tarthat igényt, amelynek mértéke alkalmanként legfeljebb tízezer forint.
a. A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményben, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben szakértői, valamint az OH által szervezett szaktanácsadói feladatot ellátó pedagógus igényelheti a tízezer forintot meghaladó, bizonylattal igazolt, jogos költségeinek megtérítését is.” (Hatályba lép: 2016.január 1.)

16. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

94 .§ Hatályát veszti a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet] 20. § (2) bekezdésében a „6. §, a” szövegrész.

95.§ Nem lép hatályba a 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 6. §-a. / 6. § Az Ép.r. 4. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A szakértői, szaktanácsadói feladatokat ellátó pedagógus a számlával igazolt költségeinek megtérítésére jogosult, minősítő vizsgánként, minősítési eljárásonként legfeljebb tízezer forintig. A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó, továbbá a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben szakértői, szaktanácsadói feladatot ellátó pedagógus igényelheti a tízezer forintot meghaladó, számlával igazolt, jogos költségeinek megtérítését is.”/