20 már 2024

Korrigált eseti helyettesítés,tartós helyettesítés ,rendkívüli munkavégzés

Submitted by aranyosine

Tisztelt Kollégák!

Az előző dokumentummal minden rendben volt,csak elírás történt benne. Egy kolléga észrevette én pedig javítottam.

Az elmúlt időszakban többen kérdezték a helyettesítésekkel kapcsolatos szabályozás gyakorlati alkalmazását. Többféle variációban hallottam , és olvastam én is ki hogyan értelmezi az amúgy egyáltalán nem könnyű szabályozást.
A csatolt dokumentumot végig kell olvasni ahhoz,hogy érthető legyen. Megkerestem , és ezzel is nyitom meg a dokumentumot, a Nemzeti Jogszabálytár Indoklások Tárából a jogszabály megjelenésekor kiadott 2023. évi LII. törvény indokolás a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényhez ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS -t ,amely nekem is irányt mutatott abban,hogy hogyan gondolkozzam.
A link alatti dokumentum végén található két táblázat amely a felette értelmezett jogszabályt foglalja össze és segít azt a gyakorlatban is használni.
A dokumentum óvodai változata is elkészül majd amelyet a havi szerződöttek kapnak majd meg.

Felmerült kérdés,miért havi 6 óra eseti helyettesítést jelenít meg a táblázat?
Az értelmezésem szerint a legfeljebb 110 % a pedagógus heti terhelhetőségének a határa,amit old azzal,hogy egy hónapon belül a hetek között enged átcsoportosítani , mert nem biztos,hogy minden héten lesz eseti helyettesítése a pedagógusnak. Ekkor egy héten lehet 2-től több eseti helyettesítése is.
A tanítási évben 60 óra az eseti helyettesítések elrendelhető száma a teljes munkaidőben. 10 hónap van egy tanítási évben. Ha havonta 8 óra esetit kell ellásson a pedagógus (állásfoglalás szerint) ,akkor 7 hónap alatt le kell tudjon 7X8 = 56 óra eseti helyettesítést (szeptembertől márciusig) a pedagógus, a 8.hónapra (áprilisra) marad 4 óra eseti helyettesítése és májusban,meg júniusban nem lehet majd beosztani esetire, mert akkorra elfogyott neki mind. Ugyanis a jogszabály meg nem engedi,hogy a hónapok között is át lehessen csoportosítani az eseti helyettesítések számát. Ezért is logikusabb a 60 órát egyenlően szétosztani.
Ráadásul a jogszabály , a Vhr 28.§ (7) bekezdése azt mondja ki ,hogy az eseti helyettesítéseket havi bontásban kell megállapítani és ellenőrizni (nekem a megállapítani szó itt amúgy is azt jelenti,hogy előre meghatározni,mert ha nem azt jelentené akkor azt kellett volna írni,hogy kiadni, és véleményem szerint csak azt lehet ellenőrizni amit meg előre meghatároztunk ). De a havi 8 óra ellentmond a Vhr 28.§ (1) bekezdésének is,ami meg azt mondja,hogy kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében egyéb más mellett eseti helyettesítés rendelhető el. De ha májusban meg júniusban nincs már rá kerete a pedagógusnak (fentebbi számítás alapján már áprilisban elfogyhatott neki) akkor már nem rendelhető el helyettesítés ezekben a hónapokban,tehát ez a jogszabály akkor nem teljesül.

Púétv
82.§
(3) Eseti helyettesítés egy nevelési, tanítási évben több alkalommal is elrendelhető, egybefüggő két hét eseti helyettesítést követően azonban az ugyanazon munkakört érintő helyettesítési feladatok csak tartós helyettesítéssel láthatók el.(megjegyzés: szerintem ez egyértelmű)
A foglalkoztatott egy tanévben, nevelési évben teljes munkaidő esetén legfeljebb hatvan órában, részmunkaidő esetén ennek időarányos részéig végezhet eseti helyettesítést.(megjegyzés: még szerintem ez is érthető)
(4) Ha a feladatellátás más munkaszervezési eszközökkel nem oldható meg, a pedagógus számára a munkáltató a munkakörére irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő mértékéig bármely okból, annak legfeljebb száztíz százalékáig kizárólag eseti helyettesítésre egyoldalúan rendelhet el többlettanítást.(megjegyzés: nekem a legfeljebb szó azt jelenti,hogy az a maximum vagyis ez a heti terhelése a pedagógusnak)
(5) Az eseti helyettesítés óraszáma az egyes tanítási hetek között havi szinten átcsoportosítható.(megjegyzés: értelmezésem szerint itt ad lehetőséget arra,hogy a havi eseti helyettesítések számát a hetek között át lehessen csoportosítani ,vagyis ha a pedagógusnak egy héten nem volt eseti helyettesítése,az átvihető ,nem vész el, és akkor nem kell 110%-kal foglalkozni.

Vhr 28.§ (7) Az eseti helyettesítés óraszámát havi bontásban kell megállapítani és ellenőrizni.(megjegyzés: na itt a meg kell állapítani,vagyis szerintem előre meg kell határozni és aztán meg leellenőrizni, hogy amit megállapított a munkáltató az teljesült-e).

Korrigált eseti helyettesítés,tartós helyettesítés,rendkívüli munkavégzés