Tanügyigazgatás Aranyosiné Borsodi Éva

26 okt 2023

Kedves Kollégák!

Az idén is felmerült a kérdés, hogy mi a teendő,ha az intézményben megjelenik a fejtetű. Nos semmiképpen sem az,hogy a problémát a pedagógusoknak kell megoldani,sőt nem is szabad, hanem azonnal értesíteni kell a védőnőt és a körzeti vagy gyermekorvost. Nekik kötelességük a fejtetvesség kezelése, sőt a jogszabályban meghatározott időközönkénti annak ellenőrzés.

Fejtetvesség ellátása:

10 okt 2023

Kedves Kollégák!

Többször merül fel a kérdés,hogy az SZMSZ, a PP és a házirend akkor nyilvános vagy nem nyilván? Mert van aki ezt,van aki meg azt mondja.

A PP,SZMSZ és a házirend továbbra is nyilvános,annak ellenére,hogy az Nkt 25.§ (4) bekezdéséből kivették azt,hogy az SZMSZ és a házirend nem nyilvános.

2 okt 2023

A köznevelési intézményben ,amely nem tankerületi, a köznevelési intézmény igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az igazgató (nem tankerületi köznevelési intézmény esetében) az intézmény SZMSZ-ben meghatározott módon átruházhat munkáltatói jogokat.

Amit nem ruházhat át senkire: a kinevezéssel, a munkaszerződés megkötésével, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony vagy a munkaviszony megszüntetésével, a besorolás és a havi illetmény vagy munkabér megállapításával, valamint a köznevelésben foglalkoztatottak egyéb juttatásai megállapításával kapcsolatos munkáltatói jogok.

2 okt 2023

Akkor hogyan is lesz? - Új pedagógus életpálya január 1. - 1.rész - a szerződött intézményvezetők számára
Tartalom:
1. Január 1-től nevelő -oktató munka ellátása
2. A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésének személyi feltételei
3. Adatkérés
4. A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévő ellenőrzése
5. Munkáltatói jogok gyakorlása
6. Finanszírozott létszám

Akkor hogyan is lesz? - Új pedagógus életpálya január 1. - 2.rész - a szerződött intézményvezetők számára
1. Pályáztatás

18 szep 2023

2023. december 31-ig az aki a nemzetiségi nyelvű iskolában állandó jelleggel nemzetiségi anyanyelven nevelő, oktató munkát végez.
A pótlék mértéke:
- ha a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő kevesebb,mint 20 százalékában,de legalább heti 1 órában,tartja a pedagógus, akkor a pótlék alsó határával egyező összeg,azaz 18 270 Ft.
- ha a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőnek a 20-50%-a közötti a nemzetiségi nyelven tanított órák száma, akkor a 182 700 Ft-nak a 25%-a a pótlék összege,azaz 45 675 Ft.

18 szep 2023

Ha szeptember 29-ig a munkavállaló a nyilatkozatot leadja az intézményvezetőnek, mert januártól ő nem akar köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba kerülni, akkor neki november 30-val megszűnik a jogviszonya. November 1-től dolgoznia sem kell és a 2023. november 1. napján érvényes kinevezése szerinti, őt megillető bérének alapulvételével számított végkielégítést kap (távolléti díjat az én véleményem szerint nem) ,ha a Púétv szerint arra jogosult.

17 szep 2023

- A pedagógus a 24 óra és a 32 közötti időben kell ellássa a 401/2023.Korm.rend. 28.§-a szerinti , a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részében meghatározott feladatokat;
- Eseti helyettesítés évi 60 óra lehet,amit havonta elosztva kell kiadni, így az átlagban havi 5 óra. A hónapon belüli ez az óraszám átcsoportosítható a hetek között.
- A 24 óra 110%-ig lehet elrendelni eseti helyettesítést,vagyis 26 óráig egy héten.

Oldalak

Subscribe to RSS - Tanügyigazgatás Aranyosiné Borsodi Éva