Tanügyigazgatás Aranyosiné Borsodi Éva

29 jún 2021

A 2021. évi LXXIX. törvény a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról az Nkt szabályozását és a szabálysértési tv-is módosította.

8 jún 2021

Megjelent : Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről.

Fontosabb változás: a mérések lebonyolítása

1 jún 2021

Az a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott aki 2021.szeptember 1-től ellátja az 1-es típusú diabétesszel rendelkező gyermekek,tanulók vércukorszint szükség szerinti mérését, szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását diabétesz ellátási pótlékra jogosult.

1 jún 2021

A 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló részére abban az időtartamban, amikor az
- óvoda,
- az általános iskola,
- a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola,
- a kollégium,
- a hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy
-a szakgimnázium ötödik-nyolcadik évfolyamán az intézmény
- köznevelési alapfeladatot ellátó többcélú intézmény felügyelete alatt áll, az intézmény speciális ellátást biztosít 2021.szeptember 1-től.

Oldalak

Subscribe to RSS - Tanügyigazgatás Aranyosiné Borsodi Éva