Tanügyigazgatás Aranyosiné Borsodi Éva

17 jan 2023

Felmerült kérdések-iskola

Submitted by aranyosine

6. Mesterpedagógus bevonható-e eseti helyettesítésre azokon a napokon, amikor nem lát el szakértői feladatot? (szerződött intézményvezetők számára)
_____________________________________________________________________________________________
7. Részmunkaidős alkalmazás esetén az arányosítás (szerződött intézményvezetők számára)
____________________________________________________________________________________________

9 jan 2023

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

57/A. § Az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig tíz munkanap szabadságra (a továbbiakban: apasági szabadság) jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni. Az apasági szabadságra a közalkalmazott akkor is jogosult, ha a gyermeke halva születik, vagy meghal.

28 dec 2022

Hét munkanapon belül tájékoztatni kell a dolgozót a jogszabályban felsoroltokról. Nincs tájékoztatási kötelezettség, ha a felek arról már írásban megállapodtak (pl. a munkaszerződésben vagy egyéb medálláposában) és ha a munkaidő a napi fél órát nem haladja meg.
A TÁJÉKOZTATÁS TARTALMA
 a munkáltatói jogkör gyakorlójáról,
 a munkaviszony kezdetéről, tartamáról,
 a munkahelyről,
 a munkakörbe tartozó feladatokról,

16 dec 2022

Megjelent: MK 208.számában: A Kormány 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Oldalak

Subscribe to RSS - Tanügyigazgatás Aranyosiné Borsodi Éva